Useless Loop Primary School (5516)

Student Numbers (as at 2023 Semester 2)


Student Number (FTE)


Primary Kin PPR Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 Total
Full Time (1) 4   3 4 5 1 2 20
Part Time 2                
Note: The Kin Full Time student figure represents the Full Time Equivalent of the Part Time students


  Kin PPR Pri Sec Total
Male   3 12   15
Female 2 1 3   6
Total 2 4 15   21
 


* Footnotes